Sianti

Mae Sianti yn arbenigo mewn nwyddau llechi Cymreig sy'n cael eu trin yn ein gweithdy ar safle'r siop yn Aberaeron. Cynhyrchir ein holl nwyddau llechi o ddeunyddiau crai o Gymru. Gallwn gynhyrchu darnau comisiwn bach a mawr, a dosbarthu i unhryw ran o'r byd.

Mae'r siop yn cefnogi crefftwyr ac artistiaid drwy roi lle iddyn nhw werthu eu nwyddau. Mae Sianti hefyd yn le perffaith i ddod i chwilio am anrheg ar gyfer unrhyw achlysur, boed hwnnw'n gerdyn, dilledyn, crochenwaith, CD, DVD, darlun neu waith metel.

Sianti specialises in Welsh slate produce that is produced in our workshop onsite in Aberaeron. All our produce is made from raw materials sourced in Wales. We can produce small or large commission works, and distribute to any part of the world.

The shop supports craftspeople and artists by providing them with a space to sell their goods. Sianti is also the perfect place to find a gift for any occasion, including clothes, cards, pottery, CDs, DVDs, pictures or metalwork.